top of page
0163 6384389 

WRAŻENIE

JOLANTA Przewodnik po Dreźnie
(tłumacz & przewodnik POLSKO - NIEMIECKI)
Jolanty Lehmann
Rethelstraße 4
D-01139 Drezno

telefon:    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ +49 351 84 389910
faks:    _cc781905-5cde-3194-bb3b -1 36bad5cf58d_ +49 351 8472732
Komurka: +49 163 6384389

Strona www.:  www.jolanta-guide.de
e-mail:    _cc781905-5cde-3194-bb3 b -136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194 - bb3b-136bad5cf58d_mail@jolanta-guide.de

numer podatkowy: 202/244/06283
numer rozpoznawczy: 66 510 893 248

Odpowiedzialność:
Nawet po początkowym sprawdzeniu, nigdy nie przyjmuję odpowiedzialności za zawartość obcych linków. Sami właściciele odpowiadają za treść swoich stron internetowych.

Materiały fotograficzne:
Maksymilian Mrowczyński, Peter Hofmann, Jörg Hutloff, Christina Onion i Jolanta Lehmann

Strona internetowa została zaprojektowana, według zleceń, przez:

Ta strona internetowa została utworzona w imieniu:
Kierownictwo projektu MapsGuide Dirk Andersch
www.mapsguide-projektmanagement.com
Ochrona danych
bottom of page