top of page

WSPARCIE JĘZYKOWE

Ta służba wymaga wielkiej wrażliwości wobec Was i opinii publicznej. Proszę zostaw mnie z sobąnawiązywać kontaktaby poznać Twoje pomysły, wymagania i cele!
Zakres zlecenia oraz czas potrzebny na jego wykonanie określi koszt oferty w drodze wzajemnego porozumienia.
bottom of page